Stopień ceramiczny

Stopień ceramiczny (margin) wykonuje się głównie w celu lepszej estetyki części szyjkowej korony ceramicznej. W koronach gdzie podbudową jest metal tworzy on barierę i chroni przed utlenianiem stopu.


95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 165 ptdprotom@gmail.com Wykonanie Findable.pl